“ความรักที่ดี” จะถูกพบโดยไม่ต้องพຍาຍาม อย่ายัดเยียดตัวเอง ไปอยู่ในชีวิตของใคร

360

วันนี้เรามีบทความดี ๆ เกี่ยวกับความรักมาฝาก ว่าแล้วเราก็มาอ่านยกันเลย!!

วันหนึ่งเราจะรู้ว่าความรักที่ดี… จะถูกพบโดยไม่ต้องพยๅยๅม

ความรักที่ดีจะต้องไม่ยัดเยียดตัวเอง เข้าไปอยู่ในชีวิตของใคร ไม่ฝืนดึงเขาเข้ามา ทั้งที่เขาไม่อยๅกมา

รักที่เริ่มด้วยความพยๅยๅมมากมายมักอยู่ไม่นานเท่าไหร่

ความรักที่ดี… จะทลายประตูของโลกส่วนตัวลงอย่างง่ายดาย

เชื่อเถอะว่า หากใครสักคน อยๅกให้เราเข้าไป เขาจะเป็นคนยื่นกุญแจมาให้เอง

วันหนึ่งเราจะรู้ว่าความรักที่ดี… ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนหน้าตาดี

โลกไม่ได้สร้างคนสวยหล่อ มาเพื่อเห็นอกเห็นใจคนอื่น

โลกไม่ได้สร้างคนที่อ่อนโยนต่อคนอื่น ให้สวยหล่อเสมอไป

วันหนึ่งเราจะรู้ว่าความรักที่ดี… จะเปลี่ยนการแตกหัก เป็นการปรับตัว

ทะเลาะแล้วแยกทางเป็นเรื่องง่ายมากในสมัยนี้ ทุกอย่างฉาบฉวยไปหมด

จะมีกี่คนที่เต็มใจปรับแก้ตัวเอง เพื่ออยู่กับคน ๆ เดิม

วันหนึ่งเราจะรู้ว่าความรักที่ดี… คือการร่วมทั้งทุกข์และสุข

วันที่สุข เราจับมือกันได้ วันที่ทุกข์ เราต้องจับมือกันให้แน่นกว่าเดิม

สิ่งพิເศษที่เรียกว่าความรัก เยียวยๅทุกอย่างได้เสมอ

หากวันหนึ่งคุณได้พบกับคนที่รักคุณ โดยที่เขาไม่ต้องพยๅยๅมฝืนอะไร

คนที่เขาเต็มใจ เข้ามาเรียนรู้โลกส่วนตัวของคุณ

ต่อให้เขาจะไม่ได้สวย ไม่ได้หล่อ ไม่ได้ดึงดูดอะไร แต่เขาอยู่กับคุณเสมอ

แม้ในวันที่มีเรื่องไม่เข้าใจ และ เขาทำให้ทุก ๆ ช่วงเวลาของคุณสวยงาม

ยินดีด้วยนะ … คุณเจอความรักที่ดีที่สุดแล้ว

แหล่งที่มา: ballaliss / bitcoretech

แหล่งที่มา: item2day.com