เปิดความต่างของมิตรแท้ และมิตรเทียม อ่านแล้วคุณจะเข้าใจคำว่า “เพื่อน” มากขึ้น

637

หากวันหนึ่งคุณไม่มีเงิน แล้วคุณเคยคิดไหมว่า จะเหลือเพื่อนดี ๆ อยู่สักกี่คน

ความแตกต่าง ระหว่าง มิตรแท้ กับมิตรเทียม หลายคนเคยเจอ และในทางพระพุทธศๅสนา จะกล่าวถึงเรื่องเพื่อนไว้คือ เพื่อนแท้จะเป็นคนที่คอยชักจูง คอยพูดสนับสนุนให้เราไปในทางที่ดี จะนำพาเราไปในช่วงเวลาดี ๆ ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ในทางกลับกัน เพื่อนที่ไม่แท้ เรียกว่ามิตรเทียม คือเพื่อนที่พาเราไปในทิศทางที่แย่ พาเราไปในทางที่เสื่อมลง ทำให้ชีวิตของเราต่ำลงไปอีก ในวันนี้เราจะมากล่าวถึงมิตรแท้และมิตรเทียม และคนรอบข้างของคุณเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมกันแน่

4 มิตรแท้ ที่น่ายกย่อง

1. มิตรแนะนำประโยชน์ เป็นเพื่อนที่คอยแนะนำแต่ในทางที่ดี เป็นเหมือนครู ห้ ามมิให้ทำชั่ ว แนะนำให้ทำแต่ความดี ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ บอกไปสู่อนาคตอันสดใส ด้วยการแสวงหาปัญญาหรือความรู้

2. มิตรมีอุปการะ คอยป้องกันเพื่อนของตนและยังเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้ และเพื่อนก็พึ่งพาได้เสมอ ป้องกันเพื่อนผู้ประมาท ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาท หากมีธุระ ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก แม้แต่ชีวิต ยังสละได้

3. มิตรมีความรักใคร่ ได้แก่ เพื่อนประเภทสหาย มีลักษณะสำคัญ 4 ประการ

  • ทุกข์ทุกข์ด้วย หรือ ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อนตัวเอง
  • สุขสุขด้วย หรือ ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อนตัวเอง
  • โต้เถียงผู้ที่ติเตียนเพื่อน หมายถึง เมื่อเห็นคนอื่นติเตียนเพื่อนของตนไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง ก็ช่วยพูดจาชี้แจงให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้
  • รับรองคนพูดสรรเสริญเพื่อน หมายถึง เมื่อเห็นคนพูดจาชมเชยเพื่อนก็พูดจาสนับสนุนเช่นกัน

4. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ คือเพื่อนสนิทเหมือนญาติ คอยช่วยเหลือเกื้อกูล ไว้วางใจกัน บอกความลับกับเพื่อน ต่างฝ่ายต่างเผยความลับ ของตนเพื่อน ถ้าความลับ นั้นมีจุดอ่อนหรือปมด้อย ก็ช่วยกันแก่ไข และเป็นการให้ความไว้วางใจแก่กัน ปิดความลับของเพื่อน ไม่ให้คนอื่นรู้ ไม่ละทิ้งยามวิบัติ เมื่อเวลาที่เพื่อนตกทุกข์ได้ยากก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้ง

4 มิตรเทียม เพื่อนที่พาล่มจม

1. คนดีแต่พูด พูดในสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์อะไร เก็บของล่วงแล้วมาปราศรัย (พูด) คือ พวกที่คอยเรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่ชอบพูดเรื่องในอดีต อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย คือ พวกที่ชอบพูดในเรื่องของอนาคต พูดในทำนองการพยากรณ์ ทำตัวเองเหมือนเป็นผู้รอบรู้

สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ คือ หากช่วยเหลือคนที่คบกันอยู่ก็จะช่วยเหลือแบบเล่น ให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ออกปากพึ่งมิได้ เมื่อเพื่อนต้องการพึ่งเพราะมีความเดือดร้อนจริง ๆ ก็บ่ายเบี่ยง

2. คนหัวประจบมักคอยตามใจเพื่อน ให้เพื่อนเป็นผู้นำส่วนตัวเองนั้นเป็นผู้ตาม เพราะหวังผลประโยชน์ จะทำชั่วก็เออออ จะทำดีก็เออออ ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังนินทาเพื่อนตลอด

3. คนปอกลอก คนประเภทนี้ไม่ใช่มิตร แค่แสดงตัวว่าเป็นมิตร ซึ่งหวังผลประโยชน์จากคนที่คบด้วยไงล่ะ คิดเอาแต่ได้ เป็นคนให้น้อย แต่คิดเอาให้ได้มาก มีภัยเห็นแก่ตัวไม่ยอมช่วยใคร แต่เมื่อตัวเองประสบปัญญาจึงมาทำตัวแสดงตัวว่าเป็นมิตร คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน

4. คนชักชวนในทางที่ไม่ดี คบเพื่อนเพื่ออาศัยเพื่อนเป็นเครื่องมือ หาความเพลิดเพลิน ชวนดื่มน้ำเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ชักชวนเที่ยวกลางคืน ชักชวนเล่นการพนัน ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น

แหล่งที่มา: แสนสบาย

เรียบเรียงโดย item2day.com