คลังประกาศด่วน กลุ่มล่าสุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ รับเงิน 5000 เพิ่มอีกกลุ่ม

  3870

  นับตั้งแต่หลังจากที่มาตรการ รับเงิน 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ปิดลงทะเบียน ความสนใจของผู้คนต่างมุ่งไปที่การ ตรวจสอบสถานะเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะยอดรวมผู้ลงทะเบียนกว่า 28.8 ล้านรายชื่อที่อยู่ในระบบคัดกรองเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินเยียวยานั้น จะมีทั้งขั้นตอน ตรวจสอบสถานะ, ยื่นทบทวนสิทธิ์, ยกเลิกการลงทะเบียน, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยแต่ละเมนูสงวนไว้สำหรับผู้ที่ระบบแจ้งความคืบหน้าของแต่ละสถานะเท่า นั้น

  ปฏิเสธไม่ได้ว่า การตรวจสอบสถานะ การลงทะเบียนรับเงินเยียวยากลายเป็นหัวข้อทีมีการค้นหามากที่สุดหัวข้อหนึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ลงทะเบียนหลายคนต่างติดขัดในขั้นตอนการพิจารณาของระบบคัดกรองที่แตกต่างกันไป

  อย่างผู้ลงทะเบียนรายหนึ่ง ทำงานเป็นมัคคุเทศน์อยู่ที่ อ.หาดใหญ่ นำเที่ยวชาวจีน และมาเลเซียมาราว 7-8 ปี เมื่อได้รับผลกระทบจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่หายไปทำให้รายได้ของเขาก็หายไปด้วย เจ้าตัวจึงมาลงทะเบียนรับเงิน แต่ปรากฏว่า ระบบกลับคัดตัวเขาออก พร้อมให้เหตุผลว่า เพราะเป็นเจ้าของธุรกิจ ทำให้เขาต้องยื่นทบทวนสิทธิ ก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก้อนแรกในรุ่งเช้าของวันที่ 24 เมษายน 2563

  หรือ สถานะที่ขึ้นแจ้งข้อความว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบวิธี/ข้อมูลการรับเงิน ที่ท่านแก้ไข ก็กลายเป็นปัญหาคาใจของผู้ลงทะเบียนฯ หลายๆ คนที่ยังสงสัยว่า ตนเองจะยังมีสิทธิ์ได้รับเงินหรือไม่ และถ้าหากมีสิทธิ์ เงินก้อนแรกนั้นจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่ พวกเขาจะถูก เราไม่ทิ้งกัน ทอดทิ้งหรือไม่

  นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มที่ถูก เราไม่ทิ้งกัน คัดออกตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มก้าวขาเข้าไปหา อย่าง กลุ่มผู้พิ การ ที่ปรากฎในรายงานข่าวว่ามีกลุ่มผู้พิกา รประเภทต่างๆ รวมตัวกันกว่า 50 คนเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลังให้พิจารณากลุ่ม ผู้พิกา ร ให้ได้เข้าถึงมาตรการดังกล่าวได้ อาทิ กลุ่มคนพิกา ร ผู้ค้าสลากที่ค้าสลากจริงแต่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบโควตาของรัฐบาล

  หรือกลุ่มหมอ นวด พิ การที่มีชื่ออยู่ในมาตรา 33 ของกฎหมายว่าตัวยการประกันสังคม แต่ปัจจุบันไม่สามารถประกอบอาชีพนวดได้แล้ว ไปจนถึงครอบครัวและผู้ดูแลคนพิ ก า รที่ต้องดูแลเด็ ก พิ การที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีแต่ไม่เข้าเกณฑ์ เป็นต้น

  อีกทั้งมาตรการระยะที่ 3 และพระราชกำหนด กลับไม่ปรากฏถึงคนพิกา รแม้แต่ตัวอักษรเดียว และไม่มีถ้อยคำใดที่ทำให้เชื่อได้ว่า คนพิ ก า รสามารถจะเข้าถึงมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ได้ โดยเสนอให้ รัฐบาลปรับปรุงมาตรการฯ ระยะที่ 2 สร้างหลักประกันให้คนพิ ก า รสามารถเข้าถึงมาตรการดังกล่าว และมาตรการอื่นๆ ได้เหมือนคนทั่วไป

  แหล่งที่มา : thaipbs,Khaosod.co.th, siamnews.com