ยืนยันตัวตน คนละครึ่ง ไม่ผ่าน แก้ไขได้ง่ายๆ ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

  130

  จากกรณีของโครงการ คนละครึ่ง มีหลายคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ เพราะ ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน วันนี้เรามีวิธีง่ายๆมาฝากกันค่ะ ทางธนาคารกรุงไทย ได้เพิ่มตัวช่วยใหม่ สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

  1 โดยประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาได้เองง่ายๆ ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย รุ่นใหม่สีเทาไม่ต้องเดินทางไปยังสาขา เปิดแอพพลิเคชั่น Google Map แล้วพิมพ์ “ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน” เพื่อค้นหาตู้ ATM รุ่นใหม่สีเทาของธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนได้

  2 จากนั้นนำบัตรประชาชนไปทำรายการที่ตู้ ATM ใกล้เคียง

  3 เมื่อถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้ว กดเลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM จากนั้นกดยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”

  4 กดยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน” เสียบบัตรประชาชนและรอให้ระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตน เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออกและดำเนินการต่อบนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

  นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการที่ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ 10 ล้านคนแล้

  ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยข้อมูลล่าสุดปรากฏว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิและไม่เริ่มใช้สิทธิภายในกำหนด 14 วัน จึงได้มีการเริ่มตัดสิทธิตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป มีจำนวน 1,967,046 สิทธิ

  อย่างไรก็ตาม ยอดลงทะเบียนที่ไ ม่ผ่านการตรวจสอบ และสิทธิที่ถูกตัดในแต่ละวันจะถูกรวบรวมนำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง

  ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์จนกว่าจะครบจำนวน ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อน และ ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน

  สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. มีร้านค้าลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5.23 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 7,161,488 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 7,629 ล้านบาท

  แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 3,888 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 3,741 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 216 บาทต่อครั้ง โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุรๅษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ตามลำดับ

  ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งประชาชนและร้านค้า โดยส่วนใหญ่ ระบุว่า การใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นยอดขๅยของร้านค้ารายย่อยได้จริง อีกทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันให้ประชาชนได้มาก

  จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเตรียมเปิด ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 ก่อนจำนวนสิทธิจะหมดลงอีกครั้งในวันที่ 11 พฤศจิกายน สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. หรือ ณ สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย

  แหล่งที่มา : daidee.com

  เรียบเรียงโดย : item2day.com