เปิดภาพเจ้าชายทั้งสี่ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 รวมใจสวมเสื้อเหลือง ออกงานการกุศล โดยท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสองค์ที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 กับอดีตหม่อมยุวธิดา ได้โพสต์ลงเฟสบุ๊คส่วนพระองค์ว่า ได้ร่วมออกงานการกุศล

สำหรับโครงการก็ยังดำเนินการอยู่ไม่ได้ทิ้ง ซ้ำยังให้ความสำคัญมากขึ้นอีกด้วย สองปีที่ผ่านมาเราภูมิใจที่ได้พบเพื่อนใหม่ ได้พบอะไรใหม่ได้มาทำกิจกssมดี ๆ ร่วมกันเพื่อปรธโยชน์ต่อสังคมและเยาวชนของเราด้วย ทั้งยังได้ความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีน้ำใจต่อกัน ท่านยังบอกอีกว่า ถ้าเราช่วยกัน ก็จะไม่มีอะไรที่เราทำกันไม่ได้

ท่านชายอ้น ประสูติ 27 พ.ค.2524 มีนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ มีพี่น้องร่วมกัน 4 พระองค์ รวมท่านอ้นด้วย เป็น 5 พระองค์ และยังทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปัจจุบันท่านอ้นพำนักที่สหรัฐอเมริกา

ต่อมาหลังจากที่เสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หม่อมสุจาริณี มหิดล ก็ได้พาพระโอรสและพระธิดาของเธอไปพำนักยังสหราชอาณาจักร ภายหลัง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยๅมมกุฎราชกุมาร

ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศแล้ว ทรงเสด็จรับสมเด็จลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาประทับที่ไทย ก็คงเหลือแค่ท่านชาย 4 พระองค์ สมเด็จลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เดิม ทรงดำรงพระยศที่ “หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล” พระธิดาองค์เล็ก นั้นเอง

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ทั้งสองได้อภิเษกสมรส โดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนิЊಖาแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินด้วย หลังพระราชพิธีอภิเษกสมรสจึงเปลี่ยนชื่อเป็น หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา ทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้มียศเป็น พันตรีหญิง แห่งกองทัพบกไทย

13 ม.ค. 2540 มีหนังผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรแจ้งว่า ท่านชายทั้ง 4 พระองค์นั้นได้ถูกถอดออกจากสถานะพระราชวงศ์ ไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐานันดร หม่อมเจ้า พระองค์ทั้ง 4 จึงไปใช้นามสกุลพระราชทานเหมือนเดิมว่า วิรัชรวงศ์ แทนจนปัจจุบัน

พันตรีหญิง สุจาริณี วิวัชรวงศ์ 26 พ.ค. 2505 นามเดิมว่า หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธઈๅ เมื่ออดีตเป็นนักแสดงชาวไทย มีชื่อแรกว่า ยุวธิดา ผลประเสริฐ ชื่อที่ใช้ในการเป็นนักแสดงตอนนั้น มีชื่อว่า ยุวธิดา สุรัสวดี มีผลงานด้านการแสดงละครอยู่ในช่วงหนึ่ง ประมาณ 2 ปี แล้วก็ออกจากวงการบันเทิง

ล่าสุดปัจจุบัน พันตรีหญิง สุจาริณี วิวัชรวงศ์ และ พระราชโอรสทั้ง 4 พระองค์ ได้แก่ จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์(ท่านอ้วน) วัชรเรศร วิวัชรวงศ์(ท่านอ้น) จักรีวัชร วิวัชรวงศ์(ท่านอ๋อง) และวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์(ท่านอิน) ก็พำนักอยู่สหรัฐอเมริกา ขณะที่หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร พระธิดาองค์เล็ก ได้กลับสู่ประเทศไทยโดยอยู่ในการดูแลของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปัจจุบันคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

แหล่งที่มา: newsface7