เริ่มต้นปีขอขมา”เทวดา”ประจำตัวให้ถูกวิธีมีแต่เจริญก้าวหน้าในการงาน

634

เริ่มต้นปีขอขมา เทวดา ประจำตัวให้ถูกวิธีมีแต่เจริญก้าวหน้าในการงานทุกคนมีเทวดาประจำตัว ที่คุ้มครองปกปักษ์รักษาเราอยู่แล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม อย่าลืมนึกถึงและทำบุญให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ เราขอแนะนำวิธีขอขมา “เทวดารักษาตัว” ซึ่งเมื่อทำไปแล้วจะช่วยเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตราย

หลายคนเคยสงสัยในเรื่องนี้กันหรือไม่เมื่อเรา กลับไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยร่ำเรียนเรื่องนี้มาท่านก็จะพูดถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรจะมีคนคอยผลักดันเราให้ลงเหวหรือว่าจะขึ้นสูงขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเรา

เราจะเข้าใจกันว่าเป็นเทวดาประจำตัวนั้นจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยู่คอยติดตามตัวเราหรือสิงอยู่ในตัวเราอย่างที่หลายคน ๆ เข้าใจ

และคนบางคนนั้นเวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากกรรมไม่ดีนั้นส่งผลก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นพบกับความเดือดร้อน

หรือต้องเจอกับเคราะห์กรรมใด ๆ ที่หนักและรุนแรงน้อยบ้างหนักบ้างหลายท่านเคยสงสัยในเรื่องนี้หรือไม่บางคนก็อาจจะรู้หรือนึกเอาว่า

ต้องเป็นเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลือหรือแม้แต่เวลาที่จะมีความสุขใด ๆ แตกต่างกันตามที่การกระทำที่ทำมา

สำหรับบางคนนั้นเวลาที่อยู่ในช่วงตกยากลำบากที่อยู่ในช่วงที่มีวิบากกรรมไม่ดีก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเดือดร้อนเจอกับเคราะห์กรรมมากมายเหลือ

เกินหนักบ้างเบาบ้างผสมผสานกันไปแตกต่างกันจากการกระทำแต่ก็มีหลายครั้งที่ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดแต่ทำไมถึงรอดแต่ทำไมถึงผ่านเคราะห์กรรมนั้นมาได้อย่างหวุดหวิด

คนเรานั้นจะมีพลัง 2 ทางอย่างแรกนั่นก็คือเทวดาคอยปกป้องรักษาอย่างที่สองนั่นก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องทำ ร้าย

เราฝ่ายไหนมีแรงมีกำลังมากกว่าวันนั้นเราก็จะเจอกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าหากเราไปเพิ่มกำลังป้องกันไปหัวหินส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอขมากรรมเทวดารักษาตัวก็จะพ้นภัย

วิธีขอขมาเทวดารักษาตัวเสริมให้เจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย

ตั้งนะโม 3 จบ

“อิติสุขะคะโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะฐะวีคงคาพรหมะเทวาอินทะเทวาอังคะเทวาอาคันตุกะเทวะตารุกขะเทวาพาลีชัยยะมังคะลาอาจาริยังอาจาริยะเทวามุณีสิทธิมาต าปิตุโรอะโ ร คะเยนะสุขเขนะจะขะมามิหังสาธุสาธุสาธุ“

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอานุภาพของพระธรรมด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอาหารอันดีมีอาภรณ์อันเลิศขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น

และเจริญยิ่งๆขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้วขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายจงมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินการติดต่อการค้าขาย

ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอและสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ สาธุ

 

แหล่งที่มา : kiddidee.com