สหภาพแรงงานฯ ขสมก. จี้ เก็บค่าเสียหาย ปมเอารถเมล์ไปขวางม็อบ

  92

  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร. ขสมก. ) แถลงการณ์การณ์ไม่เห็นด้วย กรณีสำนักงาน ตำรวจ แห่งชาตินำรถเมล์ครีมแดงกีดขวางการชุมนุมคณะราษฎร

  ทั้งนี้ นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ประชาชนหลงเชื่อหรือเข้าใจผิดว่า ขสมก.เข้าร่วมกับฝ่ายการเมือง และวางตัวไม่เป็นกลาง ทำให้องค์กรเสียภาพลักษณ์

  ขณะเดียวกันกรณีที่ตำรวจ กล่าวถึง กรณีที่รถเมล์ ขสมก.ได้รับความเสียหายนั้น ประชาชนที่ชุมนุมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย โดยตำรวจ และขสมก. จะร่วมกันฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไป และสหภาพฯ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการห้ามไม่ให้นำรถเมล์ไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้น

  สหภาพฯ ขอชี้แจงว่า การปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของ ขสมก. นั้น เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของ สหภาพฯ ตามมาตรา 40(4) แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

  อย่างไรก็ตาม การที่ตำรวจ และ ขสมก. จะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ชุมนุมนั้น สหภาพฯ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะรถเมล์ เป็นทรัพย์สินขององค์การที่ได้มาจากภาษีของประชาชน

  โดยหากว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังคงใช้รถเมล์เพื่อการขัดขวางผู้ชุมนุมอีก ทางสหภาพฯ จะนำเรื่องและหลักฐานยื่นส่งฟ้องศาลต่อไป

  แหล่งที่มา : tnews.co.th

  เรียบเรียงโดย : tem2day.com