กาญจนบุรี ประกาศปลดล็อค โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารและ Coffee Shopแล้ว

  675

  มีคำสั่งคณะกรรมการ จังหวัด กาญจนบุรี ที่ 1956 / 2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพทย covid-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

  ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การ covid-19 ลดลง จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ติดต่อ พ. ศ. 2548จังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ทและที่พักที่มีใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานสามารถเปิดให้บริการได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

  หน้าที่ 1

  หน้าที่2

  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้ผ่อนปรนเปิดกิจการได้ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป แต่ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งขัด

  1. ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ลักษณะคล้าย เปิดบริการได้ตามปกติ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน

  2. การให้บริการ Coffee Shop และ ร้านอาหารให้บริการเฉพาะสำหรับแขกที่มาพักเท่านั้น และการให้บริการด้านการประชุมสัมนาจัดเลี้ยง ต้องมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด

  3. ให้ดำเนินตามมาตรการ Social Distancing คัดกรองเชื้อ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด

  แหล่งที่มา : liekr.com,Khaosod.co.th, siamnews.com